Het LBS-WO kent verschillende commissies, met elk een voorzitter en secretaris, waar de deelnemende studentendecanen actief in participeren. De commissies komen enkele malen per jaar bijeen om inhoudelijke kennis te delen, ontwikkelingen in het werkveld bij te houden en casuistiek en wetgeving te bespreken op aandachts/taakgebied van de betreffende commissie.

 

LBS-WO kent de volgende vijf commissies:

Commissie Studeren en Welzijn (CSW) 

Commissie Buitenlandse Studenten (KBS)

Commissie Financiële Aangelegenheden (CFA)

Commissie Rechtspositionele Aangelegenheden (CRA)

Commissie Profilering Studentendecanen (CPS)

studentendecanen LBS