Commissie Rechtspositionele Aangelegenheden (CRA)

De Commissie Rechtspositionele Aangelegenheden vergadert een aantal keer per jaar en bespreekt zaken op het gebied van wet- en regelgeving die studenten en studentendecanen aangaan. Denk daarbij aan de regeling Profileringsfonds, casuïstiek uit het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) of projecten zoals flexstuderen of de consequenties van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018.

 

Voorzitter: Marlies Strieder (Eindhoven University of Technology)

Secretaris: Roja Takhtetchian (Maastricht University)