Commissie Buitenlandse Studenten (KBS)

De Commissie Buitenlandse Studenten, wordt afgekort met KBS. De naam komt uit de tijd dat de commissie werd ingesteld en de spellingwijze van commissie nog met een ‘K’ was. Sindsdien is de internationalisering van het hoger onderwijs en daarmee het belang van het overleg in de commissie sterk toegenomen. De KBS vergadert vier keer per jaar. In deze vergaderingen komen de volgende thema’s regelmatig aan de orde:

 

Studievoortgangsmonitoring i.h.k.v. de wet Modern Migratiebeleid(MoMi)
Zorgverzekeringsproblematiek internationale studenten
Vluchtelingstudenten
Uitspraken van het CBHO over rechten en plichten van internationale studenten
Regelgeving m.b.t. werk en stage voor internationale studenten

 

Alle Nederlandse universiteiten zijn vertegenwoordigd in de KBS. Bovendien sluiten UAF en Nuffic bij onze vergaderingen aan om input te leveren op hun expertisegebied. Ook nodigt de KBS regelmatig gastsprekers uit van bijvoorbeeld de IND, de commissie Gedragscode of van het ministerie van OCenW.

 

Voorzitter: Hans Smeijer (Radboud Universiteit Nijmegen)
Secretaris: Nadja Schmiemann (Wageningen University & Research)