Commissie Financiële Aangelegenheden (CFA)

De Commissie Financiële Aangelegenheden (CFA) komt ongeveer 4 x per jaar bij elkaar. Alle universiteiten en het LOShbo zijn vertegenwoordigd.

Het doel van de CFA is het bespreken van, standpunten bepalen over en zo nodig actie ondernemen op actuele financiële vraagstukken, die van invloed zijn op de adviserende rol van studentendecanen. Daarbij kan gedacht worden aan onderwerpen op het terrein van studiefinanciering, profileringsfonds, individuele studietoeslag, en (betalingsproblemen met) collegegelden. Verder is er in de vergaderingen altijd veel ruimte voor het bespreken van casuïstiek en uitwisseling over de gang van zaken op de verschillende bureaus.

 

Voorzitter: Frank Peters (Universiteit Utrecht)

Secretaris: Mies Hezemans (Tilburg University)