Commissie Profilering Studentendecanaat (CPS)

De Commissie Profilering Studentendecanaat heeft tot doel om de zichtbaarheid, herkenbaarheid en expertise van studentendecanen bij de WO-instellingen te vergroten. Vanuit de commissie worden contacten onderhouden met  externe partners en partijen. Daarnaast  is het verzorgen van lezingen, themabijeenkomsten en scholing een belangrijk speerpunt voor deze commissie.

 

Voorzitter: Romke Biagioni (Universiteit Leiden)