Commissie Profilering Studentendecanaat (CPS)

De Commissie Profilering Studentendecanaat heeft tot doel om de zichtbaarheid, herkenbaarheid en expertise van studentendecanen bij de WO-instellingen te vergroten. Vanuit de commissie worden contacten onderhouden met  externe partners en partijen. Daarnaast  is het verzorgen van lezingen, themabijeenkomsten en scholing een belangrijk speerpunt voor deze commissie.

 

Leden CPS

Jodi Groenveld (RUG)
Romke Biagioni (UL)
Karin Waanders (VU)
Ton Valk (TUD)
Ans Rekers (UvA)