Commissie Studeren en Welzijn (CSW)

De commissie Studeren en Welzijn (voorheen Commissie Studie en Handicap) bestaat uit een
vertegenwoordiging van studentendecanen van alle universiteiten aangevuld met twee studentendecanen uit het HBO en de directeur van Handicap en Studie. De commissie vergadert drie maal per jaar over zaken rondom studeren met een functiebeperking of chronische ziekte, leerstoornissen en studentenwelzijn. De (technologische) ontwikkelingen en best practices op het gebied van (tentamen-) voorzieningen voor studenten worden gedeeld en er wordt regelmatig een specialist op dit vlak uitgenodigd om informatie te verstrekken.

Al geruime tijd is er veel in het nieuws over studenten met (psychische) klachten, stress en burn out klachten, tevens zijn er doelen vanuit het Nationaal Preventieakkoord geformuleerd op het gebied van roken, alcohol en voeding. De commissie zal zich de komende tijd ook gaan buigen over vraagstukken die te maken hebben met preventie en gezondheid in algemene zin.

Leden CSW

Dorine Roestenberg (TiU) voorzitter
Suze-Anne van Geffen (TU Delft) secretaris
Claudia Fluggen (UvA)
Romke Biagioni (Universiteit Leiden)
Judith Kraal (Universiteit Maastricht)
Sofie van Breemen (Radboud Universiteit Nijmegen)
Patricia Veling (TU Eindhoven)
Marlijn Timmermans en Evelien Vink (EUR)
Linda Broekhof (UU)
Ruur Boersma (WUR)
Carla Bruynel (TU Twente)
Kristel Modesti (RUG)
Karin Waanders (VU)
Rianne Bieleman (Windesheim)
Hermien Moning (NHL-Stenden)
Eva Gobits (Fontys)
Judith Jansen (Handicap en Studie)