Commissie Studeren en Welzijn (CSW)

De commissie Studeren en Welzijn bestaat uit een vertegenwoordiging van studentendecanen van alle universiteiten aangevuld met twee studentendecanen uit het HBO en de directeur van ECIO. De commissie vergadert drie maal per jaar over zaken rondom studeren met een functiebeperking of chronische ziekte, leerstoornissen en studentenwelzijn. De (technologische) ontwikkelingen en best practices op het gebied van (tentamen-) voorzieningen voor studenten worden gedeeld en er wordt regelmatig een specialist op dit vlak uitgenodigd om informatie te verstrekken.

Al geruime tijd is er veel in het nieuws over studenten met (psychische) klachten, stress en burn out klachten, tevens zijn er doelen vanuit het Nationaal Preventieakkoord geformuleerd op het gebied van roken, alcohol en voeding. De commissie zal zich de komende tijd ook gaan buigen over vraagstukken die te maken hebben met preventie en gezondheid in algemene zin.

Voorzitter: Romke Biagioni (Universiteit Leiden)

Secretaris: Carla Bruynel (Universiteit Twente)