Landelijk Beraad Studentendecanen WO

 

 

Welkom op de website van het  Landelijk Beraad Studentendecanen – WO

 

Als één van de kleinste beroepsgroepen (we zijn op alle universiteiten samen met ongeveer 60 studentendecanen), hebben wij al vanaf de jaren ’50 onderling contact om onze kennis en ervaring uit te wisselen en uit te breiden. Vanaf 1975 doen wij dat in min of meer georganiseerd verband. De wet- en regelgeving voor het Hoger Onderwijs en de studiefinanciering is complex en voortdurend aan verandering onderhevig, in een eveneens steeds veranderende maatschappij. Ook de studentenpopulatie groeit en verandert. Om ons vak goed te kunnen uitoefenen, moeten wij constant alert blijven op deze ontwikkelingen. Onderlinge uitwisseling van kennis en vaardigheden en samen optrekken in het belang van onze studenten is daarbij onontbeerlijk.

 

Op deze site vindt u algemene informatie over onze organisatie. Vanwege de snelheid waarmee zaken voortdurend veranderen, is het voor onze kleine beroepsgroep ondoenlijk om een gedetailleerde website actueel te houden. Mocht u informatie willen over het LBS-WO of inhoudelijke informatie over één van de vele onderwerpen waar wij ons mee bezig houden, neemt u dan vooral contact op met één van de bestuurs- of commissieleden via het contactformulier.